Accommodation

Hotel-Dukagjini-3Hotel Dukagjini
Sheshi i Dëshmorëve 2
30000 Pejë, Kosovë
+381 (0) 38 77 11 77
Email: info@hoteldukagjini.com

 

cardakHOTEL ÇARDAK
St. Mbretëresha Teutë
No. 101
Peja,Kosovo
Tel: +386 49 801 108
Email: reservations@hotelcardak.com

 

karagaqHOTEL KARAGAQ
Fehmi Agani
Peja,Kosovo
Tel: +386 49 302 220
Web: http://camp-karagaq-xk.book.direct/
Email: campkaragaq@gmail.com