Regjistrimi online

Koha e aplikimit 1 – 20 Shator 2021

Mënyra e pagesës së kotizimit:
Emri dhe mbiemri i pjesëmarrësit
Në përshkrim të shkruhet „Ehat Musa“
KOSOVA GUITAR SOCIETY
Raiffeisen BANK
Prishtina, Kosovo
Llogaria: XK05  1501001014015331
SWIFT code:RBKOXKPR

 

Online application

 

Verification