Rregullorja e garave

1. Peja International Guitar Festival organizon Garat e treta ndërkombëtare për kitarë klasike
„Ehat Musa“, të cilat do të mbahen nga data 29 Qershor deri me 02 Korrik 2017.
2. Në garat ndërkombëtare të të rinjve mund të marrin pjesë kitaristë pa dallim kombësie apo gjinie.
3. Garat ndahen në 5 kategori dhe mini kategori – kitaristë më të rinjë.

MINI KATEGORIA – 9 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2008 dhe më të rinjë)
Program: i lirë deri në 5 minuta.

KATEGORIA I – 11 vjeç dhe me te rinjë (viti i lindjes 2006 dhe me te rinjë)
Program: i lirë 5 – 7 minuta.

KATEGORIA II – 14 vjeç dhe me te rinjë (viti i lindjes 2003 dhe me te rinjë)
Program: i lirë 8 – 10 minuta.

KATEGORIA III – 17 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2000 dhe më të rinjë)
Program: i lirë 12 – 15 minuta.

KATEGORIA IV – 20 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 1997 dhe më të rinjë)
Program: i lirë 17 – 20 minuta.

KATEGORIA V – pa kufizim moshe
Etapa (Raunda) I – program i lirë 12 – 15 minuta
Etapa (Raunda) II – program i lirë 17 – 20 minuta (finale)

Garuesit e kategorive II – IV në programin e vetë duhet të kenë së pakti një vepër nga periudhat e ndryshme stilistike. Ne kategorinë e V-të kjo rregullore vlen vetëm për etapen e parë.

Në kategorinë e V-të asnjë vepër e luajtur në etapen e parë nuk lejohet të përsëritet në etapen e dytë (finale).

4. Programi luhet përmendësh dhe nuk janë të domosdoshme repeticionet.
5. Anëtarët e jurisë ndëgjojnë programin në tërësi. Nëse garuesi e tejkalon kohën e përcaktuar, juria ka të drejtë ndërprerjen e egzekutimit te garuesit .
6. Mini kategoria nuk ka karakter garues dhe nuk ekziston lista rendore e shpërblimeve; të gjithë garuesit fitojnë diplomë pjesëmarrjeje, dhe një nga ata, të cilin e zgjedhë juria, do të merr pjesë në koncertin përfundimtar.
7. Radhitja e paraqitjes së garuesve në të gjitha kategoritë do të jetë në bazë të rendit alfabetik (shkronja e parë e mbiemrit) dhe do të fillon me shkronjën e cila do të përcaktohet nga tërheqja.
8. Anëtarët e jurisë nuk kanë të drejtë vote për pjesëmarrësit e garave të cilët janë studentët apo nxënësit e tyre ose afërsi familjare.
9. Fituesi i kategorisë nuk ka të drejtë gare ne kategorinë e njejtë.
10. Vendimet e jurisë janë të padiskutueshme.
11. Festivali ruan të drejtën e regjistrimit audio/televiziv të garave si edhe transmetimin e këtyre materialeve pa qenë i detyruar të marrë lejen e interpretuesve.
12. Në gara anetarët e jurisë ndajnë shpërblimet sipas poenave (pikave):

Shpërblimi i I-rë: 95,00 – 100 poena
Shpërblimi i II-të: 90,00 – 94,99 poena
Shpërblimi i III-të: 85,00 – 89,99 poena
Diploma: 00,00 – 84,99 poena

13. Rezultatet publikohen pasi përfundon çdo kategori. Garuesit fitojnë diplomat për shpërblimin e I, II dhe III, kurse të tjerët fitojnë diplomat për pjesëmarrje.
14. Fituesëve të kategorive u ndahen shpërblimet në koncertin përfundimtar.
15. Garuesit e shpërblyer janë të obliguar të marin pjesë në ndarjen e shpërblimeve në koncertin përfundimtar dhe të luajnë pjesën sipas zgjedhjes së jurisë – në të kundërtën e humbin të drejtën e shpërblimit.
16. Në rastin qe disa garues i ndajnë poenat e njejta, atëherë listën rendore e percaktojnë anëtaret e jurisë.
17. Pagesa për pjesëmarrje në gara është si vijon:

Mini kategoria – 30 euro
Kategoria I, II, III dhe IV – 40 euro
Kategoria V – 60 euro

Koha e aplikimit 10 Maj – 15 Qershor 2017

18. Aplikimin mund ta bëni në web faqën www.pejaguitarfestival.com, tek kolona: Garat e kitaristëve Ehat Musa.
19. Aplikimi do të jetë i vlefshëm vetëm pas përfundimit të pagesës për pjesëmarrje
20. Pagesën mund ta beni edhe në info-pultin e garave dy orë para se fillon kategoria e garuesit.
21. Mënyra e pagesës së kotizimit:

Emri dhe mbiemri i pjesëmarrësit
Në përshkrim të shkruhet „Ehat Musa“
KOSOVA GUITAR SOCIETY
Raiffeisen BANK
Prishtina, Kosovo
Account: XK05 1501001014015331
SWIFT code:RBKOXKPR

• Kopjen e fletëpagesës duhet ta dërgoni të skenuar në e-mailin info@pejaguitarfestival.com më së largu deri më datën 15 Qershor 2017.
• Ju lusim që të cekni emrin e pjesëmarrësit në pagesë edhe nëse pagesa do të kryhet nga prindi apo person tjetër i autorizuaropjen 22. Shpërblimet

Kategoria e I-rë

Shpërblimi i parë – 100 € + D’Addario Large Gift Bag
Shpërblimi i dytë – D’Addario Small Gift Bag
Shpërblimi i tretë – D’Addario Small Gift Bag

Kategoria i II-të

Shpërblimi i parë – 150 € + D’Addario Large Gift Bag
Shpërblimi i dytë – D’Addario Small Gift Bag
Shpërblimi i tretë – D’Addario Small Gift Bag

Kategoria e III-të

Shpërblimi i parë – 200 € + D’Addario Large Gift Bag
Shpërblimi i dytë – D’Addario Small Gift Bag
Shpërblimi i tretë – D’Addario Small Gift Bag

Kategoria e IV-të

Shpërblimi i parë – 300 € + kitarë në vlerë 3000 euro nga Lukas Milani + D’Addario Large Gift Bag
Shpërblimi i dytë – D’Addario Small Gift Bag
Shpërblimi i tretë – D’Addario Small Gift Bag

Kategoria e V-të
Shpërblimi i parë – 1000 € + kitarë në vlerë 7000 euro nga lutajo Giannis Paleodimopoulos

D’Addario Large Gift Bag + Koncert në Peja International Guitar Festival 2018

Shpërblimi i dytë – 300 € + D’Addario Small Gift Bag
Shpërblimi i tretë – 200 € + D’Addario Small Gift Bag

Stipendione:
– Zagreb Guitar Fest
– Poreçki tirando
– International Guitar Summer School – Poreč