Rregullorja e garave

Garat e katërta ndërkombëtare për kitarë klasike „Ehat Musa“ – Pejë (Kosovë)
28.06.–01.07.2018

Rregullorja e garave

 1. Peja International Guitar Festival organizon Garat e katërta ndërkombëtare për kitarë klasike „Ehat Musa“, të cilat do të mbahen nga data 28 Qershor deri me 01 Korrik 2018.
 2. Në garat ndërkombëtare të të rinjve mund të marrin pjesë kitaristë pa dallim kombësie apo gjinie.
 3. Garat ndahen në 8 kategori dhe mini kategori – kitaristë më të rinjë.
  • MINI KATEGORIA – 9 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2009 dhe më të rinjë)
   Program: i lirë deri në 5 minuta.
  • KATEGORIA I – 11 vjeç dhe me te rinjë (viti i lindjes 2007 dhe me te rinjë)
   Program: i lirë 5 – 7 minuta.
  • KATEGORIA II – 14 vjeç dhe me te rinjë (viti i lindjes 2004 dhe me te rinjë)
   Program: i lirë 8 – 10 minuta.
  • KATEGORIA III – 17 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2001 dhe më të rinjë)
   Program: i lirë 12 – 15 minuta.
  • KATEGORIA IV – 20 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 1998 dhe më të rinjë)
   Program: i lirë 17 – 20 minuta.
  • KATEGORIA V – pa kufizim moshe
   Etapa (Raunda) I – program i lirë 12 – 15 minuta
   Etapa (Raunda) II – program i lirë 17 – 20 minuta (finale)

  Ansamblet e Dhomës

  Dy ose më shume instrumenta (deri në 9) duke përfshirë minimum një kitarë

  • KATEGORIA VI – 15 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2003 dhe më të rinjë)
   Program: i lirë 8 -10 minuta.
  • KATEGORIA VII – 19 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2003 dhe më të rinjë)
   Program: i lirë 12 -15 minuta.
  • KATEGORIA VIII – pa kufizim moshe
   Program: i lirë 17 -20 minuta.

  Garuesit e kategorive II – IV dhe VI – VIII në programin e vetë duhet të kenë së pakti një vepër nga periudhat e ndryshme stilistike. Ne kategorinë e V-të kjo rregullore vlen vetëm për etapen e parë.

  Në kategorinë e V-të asnjë vepër e luajtur në etapen e parë nuk lejohet të përsëritet në etapen e dytë (finale).

 4. Programi luhet përmendësh dhe nuk janë të domosdoshme repeticionet.
 5. Anëtarët e jurisë ndëgjojnë programin në tërësi. Nëse garuesi e tejkalon kohën e përcaktuar, juria ka të drejtë ndërprerjen e egzekutimit te garuesit.
 6. Mini kategoria nuk ka karakter garues dhe nuk ekziston lista rendore e shpërblimeve; të gjithë garuesit fitojnë diplomë pjesëmarrjeje, dhe një nga ata, të cilin e zgjedhë juria, do të merr pjesë në koncertin përfundimtar.
 7. Radhitja e paraqitjes së garuesve në të gjitha kategoritë do të jetë në bazë të rendit alfabetik (shkronja e parë e mbiemrit) dhe do të fillon me shkronjën e cila do të përcaktohet nga tërheqja.
 8. Anëtarët e jurisë nuk kanë të drejtë vote për pjesëmarrësit e garave të cilët janë studentët apo nxënësit e tyre ose afërsi familjare.
 9. Fituesi i kategorisë nuk ka të drejtë gare ne kategorinë e njejtë.
 10. Vendimet e jurisë janë të padiskutueshme.
 11. Festivali ruan të drejtën e regjistrimit audio/televiziv të garave si edhe transmetimin e këtyre materialeve pa qenë i detyruar të marrë lejen e interpretuesve.
 12. Në gara anetarët e jurisë ndajnë shpërblimet sipas poenave (pikave):
  Shpërblimi i I-rë: 95,00 – 100 poena
  Shpërblimi i II-të: 90,00 – 94,99 poena
  Shpërblimi i III-të: 85,00 – 89,99 poena
  Diploma: 00,00 – 84,99 poena
 13. Rezultatet publikohen pasi përfundon çdo kategori. Garuesit fitojnë diplomat për shpërblimin e
  I, II dhe III, kurse të tjerët fitojnë diplomat për pjesëmarrje.
 14. Fituesëve të kategorive u ndahen shpërblimet në koncertin përfundimtar.
 15. Garuesit e shpërblyer janë të obliguar të marin pjesë në ndarjen e shpërblimeve në koncertin përfundimtar dhe të luajnë pjesën sipas zgjedhjes së jurisë – në të kundërtën e humbin të drejtën e shpërblimit.
 16. Në rastin qe disa garues i ndajnë poenat e njejta, atëherë listën rendore e percaktojnë anëtaret e jurisë.
 17. Pagesa për pjesëmarrje në gara është si vijon:
  • Mini kategoria – 30 euro
  • Kategoria I, II, III dhe IV – 40 euro
  • Kategoria V – 60 euro
  • Kategoria VI – 30 euro për person
  • Kategoria VII – 40 euro për person
  • Kategoria VIII – 50 euro për person

  Koha e aplikimit 1 Maj – 10 Qershor 2018

 18. Aplikimin mund ta bëni në web faqën www.pejaguitarfestival.com, tek kolona: Garat e kitaristëve Ehat Musa.
 19. Aplikimi do të jetë i vlefshëm vetëm pas përfundimit të pagesës për pjesëmarrje
 20. Pagesën mund ta beni edhe në info-pultin e garave dy orë para se fillon kategoria e garuesit.
 21. Mënyra e pagesës së kotizimit:

  Emri dhe mbiemri i pjesëmarrësit

  Në përshkrim të shkruhet „Ehat Musa“

  KOSOVA GUITAR SOCIETY

  Raiffeisen BANK

  Prishtina, Kosovo

  Account: XK05 1501001014015331

  SWIFT code:RBKOXKPR
  • Kopjen e fletëpagesës duhet ta dërgoni të skenuar në e-mailin info@pejaguitarfestival.com më së largu deri më datën 10 Qershor 2018.
  • Ju lusim që të cekni emrin e pjesëmarrësit në pagesë edhe nëse pagesa do të kryhet nga prindi apo person tjetër i autorizuarop jen

  22. Shpërblimet

  Kategoria e I-rë

  Shpërblimi i parë – 100 €, një kupë, diplomë dhe medalje; D’Addario Large Gift Bag

  Shpërblimi i dytë – diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Shpërblimi i tretë – diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Kategoria i II-të

  Shpërblimi i parë – 150 €, një kupë, diplomë dhe medalje; D’Addario Large Gift Bag

  Shpërblimi i dytë – diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Shpërblimi i tretë – diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Kategoria e III-të

  Shpërblimi i parë – 200 €, një kupë, diplomë dhe medalje; D’Addario Large Gift Bag

  Shpërblimi i dytë – diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Shpërblimi i tretë – diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Kategoria e IV-të

  Shpërblimi i parë – 300 €, një kupë, diplomë dhe medalje; D’Addario Large Gift Bag

  Shpërblimi i dytë – diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Shpërblimi i tretë – diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Kategoria e V-të

  Çmimi Ehat Musa (çmimi i parë) – 1000 €, një kupë, diplomë dhe medalje; kitarë në vlerë 3000 euro nga lutajo Lukas Milani (Itali); D’Addario Large Gift Bag + Koncert në Peja International Guitar Festival 2019

  Shpërblimi i dytë – 300 €, diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Shpërblimi i tretë – 200 €, diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  Kategoria e VI-të

  Shpërblimi i parë – 200 €, një kupë, diplomë dhe medalje për të gjithë garuesit; D’Addario Large Gift Bag

  Shpërblimi i dytë – diplomë dhe medalje për të gjithë garuesit; D’Addario Small Gift Bag

  Shpërblimi i tretë – diplomë dhe medalje për të gjithe garuesit; D’Addario Small Gift Bag

  Kategoria e VII-të

  Shpërblimi i parë – 300 €, një kupë, diplomë dhe medalje për të gjithë garuesit; D’Addario Large Gift Bag

  Shpërblimi i dytë – diplomë medalje për gjithë garuesit; D’Addario Small Gift Bag

  Shpërblimi i tretë – diplomë medalje për gjithë garuesit; D’Addario Small Gift Bag

  Kategoria e VIII-të

  Shpërblimi i parë – 500 €, një kupë, diplomë dhe medalje për të gjithë garuesit; D’Addario Large Gift Bag

  Shpërblimi i dytë – diplomë dhe medalje për gjithë garuesit; D’Addario Small Gift Bag

  Shpërblimi i tretë – diplomë dhe medalje për gjithë garuesit; D’Addario Small Gift Bag

  Stipendione

  – Zagreb Guitar Fest
  – Poreçki tirando
  – International Guitar Summer School – Poreč